pet hut logo

Информация относно ХАРТУЪРК ЕООД

  • Наименование “Хартуърк” ЕООД.
  • ЕИК: 206486746
  • Данни за кореспонденция: гр. София, ж.к. Сухата река, бл. 70, вх. А
  • е-mail: info@pethut.eu

Видове лични данни, събирани и обработвани от ХАРТУЪРК ЕООД

“Хартуърк” ЕООД събира лични данни, необходими единствено и само за:

  • Статистическа обработка на информация

Хартуърк ЕООД обработва:

При влизане в нашия уебсайт ние научаваме използвания от него IP адрес.

Цел, за която се събират данните: Подобряване на сигурността на услугата и локализация на интерфейса, статистически и маркетингови проучвания.

Основания за обработка на данните: Обработването е необходимо за изпълнение на договор, по който субектът на данните е страна – чл. 6, ал. 1, б. (б) на GDPR. До създаването на профил на потребителя, IP адресът се събира на основание осъществяване на легитимните интереси на администратора – чл. 6, ал. 1, б. (е) от GDPR;

Основание за обработка на личните  данни : нормативни изисквания

Хартуърк ЕООД не събира и не обработва чувствителни лични данни, в това число данни, които:

  • разкриват расов или етнически произход;
  • разкриват политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални и партийни организации;
  • генетични и биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация.

Личните данни, събирани от Хартуърк ЕООД са единствено от лицата, за които се отнасят и напълно доброволно

Хартуърк ЕООД не извършва автоматизирано взимане на решения с данни.

Основание за събиране, обработване и съхраняване на личните данни за купувача

  • изрично получено съгласие;

Хартуърк ЕООД използва услугите на платформи като Google Ads, Google Analytics, Facebook и др. Това означава, че някои лични данни могат да бъдат достояние и предмет на обработка от тези платформи.